Overgewicht verlagen

60% van de mannen en 44% van de vrouwen in Nederland hebben overgewicht!

Overgewicht komt de gezondheid niet ten goede. Problemen kunnen leiden tot een vergrote kans op hart- en vaatziekten, diabetes,  en rug- of gewrichtsklachten. Ook zitten mensen met overgewicht psychisch vaak minder goed in hun vel. Werknemers met overgewicht zijn daarom niet alleen vaker, maar ook langer ziek. De bedrijfsarts of huisarts ziet u het probleem en ik kan dit stuk begeleiden en ondersteunen.

Daarnaast kost ook overgewicht een bedrijf veel geld. Naar schatting wordt 10 procent van het verlies aan productiviteit veroorzaakt door overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met overgewicht en gebrek aan beweging gemiddeld veertien dagen per jaar meer verzuimen dan werknemers zonder overgewicht. Voor uw idee: dit kost een bedrijf met 500 medewerkers ongeveer € 525.000 per jaar extra.  Goede reden om dit fenomeen aandacht te geven. Dit past bij goed werkgeverschap.

Ik leer de werknemer een gezond en gevarieerd voedings- en bewegingspatroon te ontwikkelen en bewust te worden van zijn/haar gedrag en patronen. Hiermee help ik hem of haar aan een gezonde en fitte levensstijl. Daarnaast leer Ik uw medewerker om leefstijlveranderingen doorvoeren. Zo leert de medewerker ook in de toekomst regie te nemen over zijn leef- en eetpatroon. Mijn bronnen, kennis en theorieën zijn wetenschappelijk onderbouwd en volgens de meest recente inzichten.

Na zes maanden zijn de deelnemers, na volledige deelname en positieve inzet afgevallen. Belangrijker nog, ze blijven op gewicht, ook een jaar later en hun verdere leven. Ze hebben een andere ‘lifestyle’ aangeleerd. Met als gevolg dat hun lichamelijk functioneren en algehele gezondheid is verbeterd. En verzuim voorkomen wordt!0028247218897046-overgewicht-glimlachende-zakenman-met-de-handen-op-de-heupen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *